F.J.K.M.   

                                                                AMPARIBE FAMONJENA

4 Takelaka voalohany

4 Vaovaom-piangonana

4 Tantaram-piangonana

4 Fankalazana ny 145 taona

4 Fisotron-dronono Mpitandrina

Aim-panahy

4 Perikopa FJKM

4 Vatsim-panahy

4 Mahatoky izao Teny izao

4Fahalalana ny Soratra Masina

4Fandalinam-pinoana

Fifandraisana

4Torolàlana ho an'ny Kristiana

4Asan'ny Vaomiera

Fananana

4Tatitry ny asa vita

Vola

4Vokadehibe

Asa Vavolombelona

4Asa  sosialy

Sampana/Sampan'Asa/Asa

 

4Sekoly Alahady

4Tanora Zokiny

4Tanora Zandriny

4Laika

4Lehilahy Kristiana

4Vokovokomanga

4Taninketsa

4Hasin'ny Famonjena

4MpiangalyZavamaneno

4Dorkasy

4Fifohazana

4Mpanazava sy Tily

4RFF

4Gazety Taratry ny Famonjena

4Akany Rainimamonjy

4Asa Fitoriana Filazantsara

4Zanaka ampielezana am-pita

4Zanaka ampielezana an-toerana

Samihafa

4Advento

4Herinandro masina

4Loholona/Diakona

4Katekomena

4Fambolenkazo

4Fitsangatsanganana

4Rohy

 

"Jesoa Kristy Mpamonjy, fiainam-baovao ho anao

 

Io no lohahevitra hobanjinintsika FJKM rehetra manerana ny Nosy amin’ity Herinandro Masina 2007 ity. Noho ny hetsika JESOA KRISTY HO AN’I MADAGASIKARA”. Izay iarahantsika Kristiana sy Fitandremana ary ny Synodamparitany rehetra. Ny Komity Nasionaly JKM no nanao ny fandaharana rehetra, na ny teny hovakiana, na ny lohahevitra hobanjinina.

Ho antsika eto Amparibe-Famonjena manokana , dia misy fandaminana toy izao :

 

-         Amin’ny Alahady 1 Avrily 2007, dia manatanteraka ny Herinandro Masina isika amin’ny 5 ora hariva, izay hiraisantsika  enin-trano mpiray lohavolana. Ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana no hanatanterahantsika izany.

 

-         Isan’andro isan’andro kosa dia amin’ny 6 ora sy sasany hariva no manomboka ny fanompoam-pivavahana. Ireo solontena avy amin’ny JKM Fitandremana no hitarika ny fotoana, ary ny Mpitandrina kosa no hitory ny Tenin’Andriamanitra.

 

-         Ny tomponandraikitra amin’ny famakiana ny Soratra Masina sy ny Vavaka dia ireo solontena avy amin’ny Sampana toy ny mahazatra antsika rahateo.

 

Jesoa Kristy Mpamonjy, Fiainam-baovao ho anao”.

 

Aza manao hoe : “efa reko izany”,  satria vaovao isan’andro ny fiainana omen’i Jesoa anao, ary avaoziny isan’andro isan’andro koa. Misy kristiana maro mihevitra fa ny ALAKAMISY  MASINA no tena zava-dehibe fa ny andro hafa  mialohan’io dia maivamaivana ihany. Amin’ny famonjen’i Kristy, tsy ny andro no zava-dehibe satria na dia ny 1 minitra tsy miaraka Aminy aza dia fahafatesana.

 

 Amparibe, Avrily 2007.

  RAMINO Paul, Mpitandrina.

 

 HERINANDRO MASINA  

 

01 hatramin'ny 08 aprily   2006

Isaky ny amin'ny 6 ora sy sasany hariva

 

JESOA KRISTY MPAMONJY,FIAINAM-BAOVAO HO ANAO

(I KOR 15,57)

 

  FANDAHARAN'IREO TOMPON'ANDRAIKITRA  

 

Alahady 01 Aprily @ 5 hariva

 

FJKM Isotry Fitiavana ( Mpiray Lohavolana)

Lohahevitra: “Jesoa Kristy fiadanana ho Anao”

(Lio. 19, 41 - 42)

T.T-TV : JKM  (Sal. 118, 19 - 29 Lio. 19, 41 – 42; Apo. 3, 14 – 22)

 

Alatsinainy 02 APRILY 2007  @ 6.30 hariva

 

Lohahevitra : “Jesoa Kristy fiainana mandrakizay ho Anao”  (Jao. 3, 16)

 

Mitarika: RAKOTONARIVO Holy (J.K.M)

Mitoriteny: RAMINO Paul, Mpitandrina

Mamaky ny Soratra Masina:

T.T-TV: RANAIVONIARIVO Ieja (SMZM)  (Gen. 22, 9 - 13

     Jao. 3, 16 – 21; I Jao. 5, 10 - 13)

Mivavaka:RANDRIAMAHAIAVOSOA Vololona (Dor)

Mitendry orga: Seta RAJAOFETRA

Hira: 95: 1-4  ;  90: 1 ;  90: 2 ;  96: 4 ;  107: 1-3 ;  109: 4

 

Talata 03 Aprily @ 6.30 hariva

 

Lohahevitra: “Jesoa Kristy fiainana be dia be ho Anao” (Jao. 10, 10)

 

Mitarika: RAMANANTSALAMA Lydia (J.K.M)

Mitoriteny: RAMINO Paul, Mpitandrina 

Mamaky ny Soratra Masina: TT-TV  RANDRIAMBELOMANANA   Julie (Laika) (Sal. 23, 1 – 6) (Jao. 10, 7 – 21 ; I Tim. 6, 11 – 16)

Mivavaka: RANAIVONIARIVO Bakoly (S.T.K Zokiny)

Mitendry orga: Philippe RAJAOFETRA

Hira: 10: 1-2-3-8 ; 4: 1-2 ; 83: 1-3 ; 477: 3 ; 475: 1-5 ; 141: 5

 

Alarobia 04 Aprily @ 6.30 hariva

 

Lohahevitra: “Jesoa Kristy  hany lalam-piainana ho Anao”  (Jao. 14,6)

 

Mitarika : RABAKO RALAMBONIRINA Jean Jacques

                            (J.K.M)

Mitoriteny: RAMINO Paul, Mpitandrina

Mamaky ny Soratra Masina:

T.T-TV: RALAINDIMBY Tsilavo Haja (Sekoly Alahady)

(Eks. 15, 22 - 27 Jao. 14, 1 – 13; I kor. 15, 51 - 58)

Mivavaka: RAKOTO Hajaniaina Ginot  (Vokovoko Manga)

Mitendry orga: Dominique ANDRIAMIZAKA

Hira: 513; 668: 1-2-3-4 ; 641: 1-4; 164:1-2 ; 203:1-2 ; 461: 1-6

 

Alakamisy 05 Aprily @ 6.30 hariva

 

(Misy FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO)

Lohahevitra: “Jesoa Kristy raiso ho fiainana ho anao”

                               (Jao. 6, 53)

 

Mitarika : RAMINO Paul, Mpitandrina

Mitoriteny: RAMINO Paul, Mpitandrina

Mamaky ny Soratra Masina:

TT-TV: RAKOTONARIVO Olivia (JKM)  (Eks. 16, 1 – 5)

(Jao. 6, 47 – 58; I Kor. 10, 1 – 6)

Mivavaka: RAMAHALEO Zo (JKM)

Mitendry orga: Eddie ANDRIAMANORO

Hira: 482 : 1-4-5 ; 445 : 1 ; 445 : 2 ; 668 : 1,6 ; 262 : 1-4 ; 512 : 5 + Amen ; 261 : 2-3

 

Zoma 06 Aprily 2007

 

6.30 : ANTSAM-PANAHY izay tontosain’ny HA.FA.

8.30 – 5 ora maraina : ALIM-BAVAKA

Lohahevitra: “Jesoa Kristy fianam-baovao ho famelan-keloka”(Lio. 23, 34)

Mitarika sy mitoriteny: RAMINO Vololona

Mamaky ny Soratra Masina:

T.T: (HA.FA) (Isa. 48, 1 –11  )

T.V: (HA.FA)               

            (Lio. 23, 26 – 34; Kol. 3, 12 – 15)

Mivavaka: (HA.FA)

Mitendry orga: Herilanto RABIAZAMAHOLY

  

Asabotsy 07 Aprily 2006

 

Lohahevitra: “Jesoa Kristy mahary fiainam-baovao ho an’ny Ankohonana” (Jao.19, 26 - 27)

 

Fiombonam-bavaka ataon’ny ISAN-TOKANTRANO araka ny fotoana hifandaminany sy ny fandaharam-potoana hifanarahany.

Mitarika sy mitoriteny: Ny Ray aman-dreny na ny Zoky

Mamaky ny Soratra Masina: Ifandimbiasan’ny zanaka

T.T: (S.L.K) (Isa. 52, 1 –12)

T.V: (S.L.K)               

            (Jao. 19, 23 – 27 ; Kol. 3, 16 – 4,1)

 

ALAHADY PASKA  08 Aprily 2007 @ 8 ora 1/2 maraina    VOKA-DEHIBE

 

- Tonom-bola eo an-tokontanim-piangonana (8 ora maraina)

- Fanomezana atao ao anaty valopy, aterina eny amin’ny alitara.

 

“Jesoa Kristy fiaInam-pandresena ho anao” (I Kor. 15, 57)

Mitarika sy mitoriteny: RAMINO Paul, Mpitandrina

Soratra Masina sy Vavaka: Rtoa RAMINO Vololona

Vavaka fangatahana : Rtoa RAMINO Vololona

Perikopa : - Mika 7, 7 – 10

                   - Matio  28, 1 – 10

                   - IKor. 15, 54 – 58

Mitendry orga: John RAJAOFETRA

Hira: 141 ; 138 ; 133 : 1-5 ; 122 : 1-2 ; 45 : 4 ; 128 ; 142 ; 146 : 1-2 ; 146 : 3

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 

Hira : 140 : 1-3 ; Antema 1 ; 475 : 1-5 ; 171 ; 534 ; 625 ; 549 ; 465 ; Antema 19 ; 476 : 4

ALITARA

Hira : 351 ; 314 ; 430 ; 668 ; 687

 

 

 

FANDAHARANA ANKAPOBENY

 

 

Alahady, Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Aprily 2007

 

1-    Feon’orga

2-    Fiarahabana Apostolika

3-    Fiantsoana sy Fiderana                  (Mitsangana)

4-    Hira

5-    Vavaka

6-    Hira                                       (Mipetraka)

7-    Soratra Masina: T.T

8-    Hira

9-    Soratra Masina : T.V

-         Epistily

-         Filazantsara

10-   Vavaka                         (Mitsangana)

11-   Hira

12-   Toriteny                        (Mipetraka)

13-   Hira: HASIN’NY FAMONJENA

14-   ANTSO

15-   Vavaka fangatahana……..Rainay…

16-   Feon’orga………………...(Rakitra)

17-   Filazana fohy

18-   Hira                              (Mitsangana)

19-   Fanekem-pinoana                  (Mitsangana)

20-   Tso-drano

21-   Hira………………………( Amena)

22-   Vavaka mangina

23-   Feon’orga

 

 FANEKEM-PINOANA FAHA-EFATRA

 

Mpit : Manambara ny finoantsika an’i Jesoa Kristy isika, dia araka ny tenin’i Jaona Mpanao Batisa hoe :

Fiangonana : Indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao. 1 , 29)

 

Mpit : Sy araka ny tenin’i Andrea hoe :

Fiangonana : Efa nahita ny Mesia izahay (Jao. 1 , 41)

 

Mpit: Sy araka ny teny nataon’i Natanaela hoe:

Fiangonana: Raby ô, Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao

no Mpanjaka’Israely (Jao. 1, 49)

 

Mpit: Sy araka ny tenin’ny Samaritana hoe:

Fiangonana: Ny tenanay no nandre ka fantatra fa Izy tokoa

 no Mpamonjy izao tontolo izao (Jao. 4, 42)

 

Mpit: Sy araka ny tenin’i Petera hoe:

Fiangonana: Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona

(Mat. 16: 16). Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay (Jao. 8, 68)

 

Mpit: Ary araka ny teny nataon’i Tomasy hoe:

Fiangonana: Tompoko sy Andriamanitro (Jao. 20, 28)

AMENA


VAVAKA FANETREN-TENA

Tompo o ! / tsy mendrika ny atao hoe zanakao aho / 

Tompo o ! / tsy mendrika ny hidiranao ao ambany tafo-

tranoko aho / Tompo o ! / tsy mendrika ny hitsimpona izay sombitsombiny latsaka avy amin’ny latabatrao akory aho / Kanefa hoy Ianao hoe / izay manatona Ahy dia tsy mbaho laviko mihitsy / Amena.

 


FANEKEM-PINOANA FAHA 3

 

 Mino an’Andriamanitra Tsitoha aho, Izay Mpanao ny lanitra sy ny Tany. Andriamanitra dia Fanahy. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia manjaka hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an’i Jesoa Kristy, Zananilahy Tokana, Tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalàna sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny Fanahy Masina aho. Izy no manambara amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ô, ampitomboy ny finoanay .

 

AMENA.